Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


درباره فعالیت های شرکت صنایع پلاستیک مهتاب خراسان

  • تولید کننده انواع ریل پرده عمودی و زبرا
  • تولید کننده انواع بست سقفی، آویز بغل
  • سایر ملزومات جانبی انواع پرده

028

محصولات تولید شده

bracket
بست سقفی

track
تراک

zanjir
زنجیر

cord-drive-runner
نخ کش

zebra
زبرا

cord-weight
آویز بغل

bracket2
بست سقفی